Synopsis Nang Namulat Ang Kanyang Mata Novel by Simple Silence

Simple Silence is the author of Nang Namulat Ang Kanyang Mata Novel. This novel is in Romance genre, has been read by many people, and has a pretty good rating. For those of you who want to read it in full, you can install the GoodNovel application. The novel has gained immense popularity and received praise from a wide audience.

Synopsis Nang Namulat Ang Kanyang Mata Novel

Dahil sa bankruptcy ng kanyang ama, sapilitang ipinakasal si Avery Tate ng kanyang stepmother sa isnag bigshot. Ngunit may catch-ang bigshot na ito ay si Elliot Foster- na kasalukuyang commatose. Sa mata ng lahat, ilang araw nalang ang nalalabi at magiging balo na siya at palalayasin din ng pamilya.

Pero parang nagbibiro ang tadhana nang isang araw bigla nalang nagising si Elliot.

Galit na galit ito nang malaman ang tungkol sa arranged marriage at pinagbantaan siya nito na papatayin nito kung sakali mang magka anak sila. “Ako mismo ang papatay sa kanila!”

Pagkalipas ng apat na taon, muling bumalik si Avery sakanilang lugar, kasama ang kanilang fraternal twins – isang babae at isang lalaki.

Itinuro niya ang mukha ni Elliot sa TV screen at sinabi sa mga bata, “Wag na wag kayong lalapit sa lalaking yan. Sinabi niyang papatayin niya kayo.” Noong gabing ‘yun, nahack ang computer ni Elliot at may humamon sakanya – isa sa mga kambal- na patayin sila. “Hulihin mo ako kung kaya mo, *sshole!”

Also read: Synopsis Mrs. Longfellow’s Mask Had Dropped Again Novel

Description Novels

TitleNang Namulat Ang Kanyang Mata
AuthorSimple Silence
PublisherGoodNovel
GenreROMANCE
SubtitlePhilippines
Other Works

Read Completed Nang Namulat Ang Kanyang Mata Novel

If you’re interested in continuing your reading of this novel, you can access it conveniently through the GoodNovel app. This app is available for free download on both the Google Play Store and the App Store.

Once you have successfully installed the app on your smartphone, simply launch it and utilize the search function to locate the novel by either its title or the name of the author.

In case you encounter any confusion along the way, here are some step-by-step instructions to assist you:

  1. Begin by downloading and installing the GoodNovel application from either the Google Play Store or the App Store.
  2. After the installation process is complete, open the application on your smartphone.
  3. To find the novel, either enter the title into the search field or conveniently access it through this direct link provided here.

Also read: Sir, Madame Has Run Away Again! Novel

Conclusion

What do you think about this novel, does it deserve to be on your next favorite reading list? write them down below. I have shared the limited information available today on how to access and enjoy the completed Nang Namulat Ang Kanyang Mata Novel.

Now it’s your turn to decide whether this novel deserves a spot on your cherished reading list. Feel free to share your thoughts and opinions below.

Leave a Comment